BHXH Huyện,Thành Phố

12/09/2011 03:26 PM


 BẢO HIỂM XÃ HỘI CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

 

 

1/ Bảo hiểm xã hội huyện Càng long

Email: canglong@travinh.vss.gov.vn

Điện thoại : 0294.3882531

Địa chỉ : Số 215Quốc lộ 53 Khóm 2 Thị trấn Càng Long Càng Long Trà Vinh.

 

2/ Bảo hiểm xã hội huyện Cầu Kè

Email: cauke@travinh.vss.gov.vn

Điện thoại : 0294.3834195

Địa chỉ : Khóm 8 - Thị Trấn Cầu Kè - Cầu Kè - Trà Vinh

3/ Bảo hiểm xã hội huyện Tiểu Cần

Email: tieucan@travinh.vss.gov.vn

Điện thoại : 0294.3822017

Địa chỉ : Số 96 – Quốc lộ 60 Khóm 2 – Thị trấn Tiểu Cần – Tiểu Cần – Trà Vinh.

 

4/ Bảo hiểm xã hội huyện Châu Thành

Email: chauthanh@travinh.vss.gov.vn

Điện thoại : 0294.3872190

Địa chỉ : Số 295 – Đường 2/9  Khóm 2 – Thị trấn Châu Thành – Châu Thành – Trà Vinh

 

5/ Bảo hiểm xã hội huyện Trà Cú

Email: tracu@travinh.vss.gov.vn

Điện thoại : 0294.3874393

Địa chỉ : Số 155 Khóm 7 – Thị trấn Trà Cú – Trà Cú – Trà Vinh.

 

6/ Bảo hiểm xã hội huyện Cầu Ngang

Email: caungang@travinh.vss.gov.vn

Điện thoại : 0294.3825392

Địa chỉ : Số 260 Đường 3/2 Khóm Thống Nhất – Thị trấn Cầu Ngang – Cầu Ngang – Trà Vinh.

 

7/ Bảo hiểm xã hội huyện Duyên Hải

Email: duyenhai@travinh.vss.gov.vn

Điện thoại : 0294.3832232, 0294.3832242

Địa chỉ : Số 33 – Đường Lý Tự Trọng Khóm 3  Phường 1 – Thị xã Duyên Hải – Trà Vinh.

 

8/ Bảo hiểm xã hội thị xã Duyên Hải

Email: txduyenhai@travinh.vss.gov.vn

Điện thoại : 0294.3832212

Địa chỉ : Số 16 – Đường 3/2 – Khóm 1 – Phường 1 Thị xã Duyên Hải  – Trà Vinh.