Các cơ sở KCB được cấp mẫu GCN từ 01/01/2019

16/08/2017 02:54 AM


                                            DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB ĐĂNG KÝ

                         MẪU DẤU CẤP GCN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH TỪ 01/01/2019

 

STT

TÊN CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

     CON DẤU ĐĂNG KÝ      

                                       

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ KCB

 

1

 

BVĐK tỉnh Trà Vinh

 

Bấm để xem chi tiết             

Số 27B Điện Biên Phủ, Phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

2

Bệnh viện Quân dân y Tỉnh Trà Vinh

Bấm để xem chi tiết

Số 219 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7,TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

3

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Trà Vinh

Bấm để xem chi tiết 

Bến Có - xã Nguyệt Hóa-Châu Thành

4

Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh

 Bấm để xem chi tiết

Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

   5

PKĐK An Phúc

    Bấm để xem chi tiết

 Số 96 Nguyễn Chí Thanh, khóm 8, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

6

Bệnh viện Đa khoa Minh Tâm

Bấm để xem chi tiết 

Số 36 Nguyễn Đáng, Phường 9, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

7

Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền tỉnh Trà Vinh

Bấm để xem chi tiết 

Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

8

PKĐK Thiên Ân

    Bấm để xem chi tiết

127 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh
9 Bệnh viện lao và phổi tỉnh Trà Vinh

Bấm để xem chi tiết

ấp Sâm Bua, Xã Lương Hòa, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

10

Trung tâm y tế Huyện Càng Long

Bấm để xem chi tiết

Khóm 6, Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

11

Trạm Y tế xã Phương Thạnh

Bấm để xem chi tiết 

Ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

 12 Trạm Y tế xã An Trường A Bấm để xem chi tiết xã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
 13 Trạm Y tế  xã An Trường Bấm để xem chi tiết xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
 14 Trạm Y tế  xã Bình Phú Bấm để xem chi tiết xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
 15 Trạm Y tế  xã Đại Phước Bấm để xem chi tiết xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
 16 Trạm Y tế  xã Đại Phúc Bấm để xem chi tiết xã Đại Phúc, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
 17 Trạm Y tế xã Đức Mỹ Bấm để xem chi tiết xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
 18 Trạm Y tế xã Huyền Hội Bấm để xem chi tiết xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
 19 Trạm Y tế xã Mỹ Cẩm Bấm để xem chi tiết xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
 20 Trạm Y tế xã Nhị Long Phú Bấm để xem chi tiết xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
 21 Trạm Y tế xã Nhị Long Bấm để xem chi tiết xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
 22 Trạm Y tế xã Tân An Bấm để xem chi tiết xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
 23 Trạm Y tế xã Tân Bình Bấm để xem chi tiết xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
 24 Trạm Y tế TT Càng Long Bấm để xem chi tiết Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

25

Trung tâm y tế Huyện Cầu Kè

Bấm để xem chi tiết

Khóm 4, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

26

Trạm Y tế xã Phong Thạnh

 Bấm để xem chi tiết

Ấp 2, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

27

Trạm Y tế xã Phong Phú

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Kinh Xáng, xã Phong Phú, Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

28

Trạm Y tế xã Châu Điền

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Ô tưng A, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

29

Trạm Y tế xã Hòa Ân

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Trà Kháo, xã Hòa Ân- số nhà 269 Đường Liên Xã, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

30

Trạm Y tế xã Thông Hòa

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Ô Chích, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

31

Trạm Y tế xã Ninh Thới

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Mỹ Văn, xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

32

Trạm Y tế xã Tam Ngãi

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Ngọc Hồ xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

33

Trạm Y tế xã An Phú Tân

 Bấm để xem chi tiết

Ấp An Trại, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

34 Trạm Y Tế xã Hòa Tân Bấm để xem chi tiết Ấp Chông Nô 3, xã Hòa tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
 35 Trạm Y Tế xã Thạnh Phú Bấm để xem chi tiết xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

36

BVĐK khu vực Huyện Tiểu Cần

 Bấm để xem chi tiết

ấp Đại Mong, xã Phú Cần, Tiểu Cần

37 Trung tâm y tế huyện Tiểu Cần  Bấm để xem chi tiết Khóm 2, TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

38

Trạm Y tế TT Cầu Quan

 Bấm để xem chi tiết

Khóm 3, TT Cầu Quan, huyện Tiểu Cần

 39 Trạm ý tế xã Hiếu Tử  Bấm để xem chi tiết Xã Hiếu Tử – H. Tiểu Cần
40 Trạm ý tế xã Long Thới  Bấm để xem chi tiết Xã Long Thới – H. Tiểu Cần
41 Trạm ý tế xã Ngãi Hùng  Bấm để xem chi tiết Xã Ngãi Hùng – H. Tiểu Cần
42 Trạm ý tế xã Phú Cần  Bấm để xem chi tiết Xã Phú Cần – H. Tiểu Cần
43 Trạm ý tế xã Tập Ngãi  Bấm để xem chi tiết Xã Tập Ngãi – H. Tiểu Cần

44

Trạm ý tế xã Hùng Hòa

 Bấm để xem chi tiết

Xã Hùng Hòa – H. Tiểu Cần

45

Trạm Y tế xã Hiếu Trung

 Bấm để xem chi tiết

ấp Tân Trung Kinh, xã Hiếu Trung, Tiểu Cần

46

Trạm Y tế xã Tân Hòa

Bấm để xem chi tiết 

ấp Nhơn Hòa, xã Tân Hòa, Tiểu Cần

47

Trạm Y tế xã Tân Hùng

 Bấm để xem chi tiết

ấp Chợ, xã Tân Hùng, Tiểu Cần

48

Trung tâm y tế Huyện Châu Thành

Bấm để xem chi tiết

Số 163 Đường 2/9, Khóm 2, TT Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

49

Trạm Y tế xã Đa Lộc

 Bấm để xem chi tiết

xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

50

Trạm Y tế xã Song Lộc

 Bấm để xem chi tiết

Số 101 quốc lộ 60 ấp Phú Lân, xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

51

Trạm Y tế xã Thanh Mỹ

 Bấm để xem chi tiết

Số 129, ấp An Chay, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

 52 Trạm Y tế xã Hòa Lợi Bấm để xem chi tiết xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
 53 Tram Y tế xã Hưng Mỹ Bấm để xem chi tiết xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
 54 Trạm Y tế xã Long Hòa Bấm để xem chi tiết xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
 55 Trạm Y tế xã Lương Hòa A Bấm để xem chi tiết xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
 56 Trạm Y tế xã Lương Hòa Bấm để xem chi tiết xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
 57 Trạm Y tế xã Mỹ Chánh Bấm để xem chi tiết xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
 58 Trạm Y tế xã Nguyệt Hóa Bấm để xem chi tiết xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
 59 Trạm Y tế xã Phước Hảo Bấm để xem chi tiết xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
60 Trạm Y tế xã Hòa Thuận Bấm để xem chi tiết xã Hoà Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
61 PKĐK khu vực Hòa Minh Bấm để xem chi tiết xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

62

BVĐK khu vực Cầu Ngang

 Bấm để xem chi tiết

Số 34, Đường Nguyễn Trí Tài, khóm Minh Thuận A , TT Cầu Ngang huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

 63 TTYT huyện Cầu Ngang  Bấm để xem chi tiết TT Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

64

Trạm Y tế xã Nhị Trường

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Nô Lựa, Xã Nhị Trường, Cầu Ngang, Trà Vinh

65

Trạm Y tế xã Thạnh Hòa Sơn

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Lạc Thạnh A, Xã Thạnh Hòa Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh

66

Trạm Y tế xã Long Sơn

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Sơn Lang, Xã Long Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh

67

Trạm Y tế xã Kim Hòa

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Trà Cuôn, Xã Kim Hòa, Cầu Ngang, Trà Vinh

68

Trạm Y tế xã Hiệp Hòa

 Bấm để xem chi tiết

Số 469, Ấp Hòa Lục, Xã Hiệp Hòa, Cầu Ngang, Trà Vinh

69

Trạm Y tế xã Trường Thọ

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Sóc Cụt, Xã Trường Thọ, Cầu Ngang, Trà Vinh

70

Trạm Y tế Thị trấn Mỹ Long

 Bấm để xem chi tiết

Khóm 2, Thị trấn Mỹ Long, Cầu Ngang, Trà Vinh

71

Trạm Y tế xã Hiệp Mỹ Tây

 Bấm để xem chi tiết

Số 356, Ấp Giồng Ngánh, Xã Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh

72

Trạm Y tế xã Mỹ Long Nam

 Bấm để xem chi tiết

Số 119, Ấp Tư, Xã Mỹ Long Nam, Cầu Ngang, Trà Vinh

73

Trạm Y tế xã Vinh Kim

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Chà Và, Xã Vinh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh

74

Trạm y tế xã Hiệp Mỹ Đông

 Bấm để xem chi tiết

Số 22, Ấp Cái Già, Xã Hiệp Mỹ Đông, Cầu Ngang, Trà Vinh

 75 Trạm Y tế xã Mỹ Hòa Bấm để xem chi tiết Xã Mỹ Hòa, Cầu Ngang, Trà Vinh
 76 Trạm Ý tế xã Mỹ Long Bắc Bấm để xem chi tiết Xã Mỹ Long Bắc, Cầu Ngang, Trà Vinh

77

Trung tâm y tế Huyện Trà Cú

 Bấm để xem chi tiết

Khóm 1, Thị Trấn Trà Cú, huyện Trà Cú

78

Trạm y tế xã Đại An

 Bấm để xem chi tiết

Ấp xà Lôn, xã Đại An, huyện Trà Cú

79

Trạm y tế xã Long Hiệp

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Chợ, xã Long Hiệp, huyện Trà Cú

80

Trạm y tế xã Tập Sơn

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Chợ, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú

81

Trạm y tế xã Phước Hưng

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Chợ Dưới, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú

82

Trạm Y tế xã Hàm Giang

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Chợ, xã Hàm Giang, huyện Trà Cú

83

Trạm Y tế xã An Quảng Hữu

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Chợ, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú

84

Trạm Y tế Thị trấn Định An

 Bấm để xem chi tiết

Khóm 3, Thị Trấn Định An, huyện Trà Cú

85

Trạm Y tế xã Ngọc Biên

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Tha La, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú

86

Trạm Y tế xã Tân Hiệp

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Long Trường, xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú

87

Trạm Y tế xã Tân Sơn

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Đồn Điền, xã Tân Sơn, huyện Trà Cú

88

Trạm Y tế xã Kim Sơn

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Bảy Xào Giửa, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú

89

Trạm Y tế xã Lưu Nghiệp Anh

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú

90

Trạm Y tế xã Ngãi Xuyên

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Xoài Xiêm, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú

91

Trạm Y tế xã Thanh Sơn

 Bấm để xem chi tiết

Ấp Sóc Chà B, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú

92 Trạm Y tế xã Hàm Tân Bấm để xem chi tiết  Ấp Chợ, Xã Hàm Tân, huyện Trà Cú

93

Trạm Y tế xã Định An

Bấm để xem chi tiết 

Ấp Chợ, Xã Định An, huyện Trà Cú

94

Trung tâm y tế Thị xã Duyên Hải

 Bấm để xem chi tiết

Khóm 3, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

95

Trạm Y tế xã Dân Thành

 Bấm để xem chi tiết

ấp Giống Giếng, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

96

Trạm Y tế xã Ngũ Lạc

Bấm để xem chi tiết

ấp Cây Da, xã Ngũ Lạc, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

97

Trạm Y tế xã Hiệp Thạnh

Bấm để xem chi tiết

ấp Bào, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

98

Trạm Y tế xã Long Vĩnh

 Bấm để xem chi tiết

ấp Kinh Đào, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

99

Trạm Y tế xã Đông Hải

 Bấm để xem chi tiết

ấp Định An,  xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

100

Trạm Y tế xã Long Hữu

 Bấm để xem chi tiết

khóm 1,  phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

101

Trạm Y tế xã Đôn Châu

 Bấm để xem chi tiết

ấp La Ban Chợ, xã Đôn Châu, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
 102 Trạm Y tế xã Đôn Xuân Bấm để xem chi tiết xã Đôn Xuân, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

103

Trạm Y tế xã Long Khánh

 Bấm để xem chi tiết

ấp Tân Thành,  xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

104

Trạm y tế xã Trường Long Hòa

Bấm để xem chi tiết 

ấp Ba Động, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

 105

PKĐK Hà Anh

Bấm để xem chi tiết  

Số 28-30 đường 2/9, khóm 2, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
 106 Trạm Y tế TT Long Thành Bấm để xem chi tiết Thị Trấn Long Thành, Duyên Hải, Trà Vinh

 

 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN