BHXH huyện Duyên Hải: Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc

11/03/2020 06:05 PM


Bên cạnh phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, mở rộng số người tham gia BHXH bắt buộc được BHXH huyện Duyên Hải xác định là mục tiêu then chốt, trọng tâm trong tiến trình hoàn thành mục tiêu Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 19/3/2019 của UBND huyện về triển khai thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 28/2/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

Thực hiện theo Công văn 3045/BHXH-BT ngày 20/8/2019 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) dựa trên dữ liệu do cơ quan Thuế chuyển qua, hiện nay trên địa bàn huyện Duyên Hải có 10 doanh nghiệp mới thành lập. Với vai trò là cơ quan thường trực trong Ban chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn huyện, từ ngày 10-11/3/2020, BHXH huyện tổ chức ra quân thực hiện rà soát, khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN. Thành phần tham gia có Phó Giám đốc BHXH huyện, Giám đốc Bưu điện huyện, Phó Chi cục Thuế huyện, Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh - Xã hội và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện (thành viên Ban chỉ đạo).

Đoàn làm việc với Doanh nghiệp vàng bạc Phước Sang- thuộc xã đảo

Trao đổi với doanh nghiệp, đồng chí Phó Giám đốc BHXH huyện nêu lên những điểm quan trọng của Luật BHXH, về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong việc đăng ký tham gia BHXH cho người lao động. Đồng thời nhấn mạnh những quyền lợi mà người lao động được hưởng khi đăng ký tham gia BHXH, khẳng định vai trò chủ chốt của chủ sử dụng lao động trong quá trình thực hiện mục tiêu đạt tỷ lệ dân số tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội theo chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Không dừng lại ở việc tuyên truyền về BHXH, đợt khai thác lần này là cơ hội để các thành viên Đoàn lắng nghe những khó khăn của doanh nghiệp. Chia sẻ với Đoàn, các chủ doanh nghiệp bày tỏ: hiện nay việc kinh doanh khó khăn, doanh nghiệp sử dụng lao động là người thân trong gia đình, không thuê mướn lao động bên ngoài để tiết kiệm chi phí nên không thực hiện ký kết hợp đồng lao động. Tuy nhiên, chủ doanh nghiệp cũng cam kết sẽ thực hiện đăng ký tham gia BHXH khi có thuê mướn lao động.

Kết quả qua hai ngày làm việc, Đoàn đã khai thác được 02 doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, chiếm tỷ lệ 20% tổng số doanh nghiệp thực hiện khai thác.

Với sự vào cuộc của Ban chỉ đạo BHXH, BHYT, BHTN, chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH theo Nghị quyết của Chính phủ sẽ không còn là vấn đề khó khăn đối với Bảo hiểm xã hội huyện Duyên Hải. Trong thời gian tới, BHXH huyện Duyên Hải sẽ sử dụng tối đa mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu được giao, góp phần đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thực thi có hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Thanh Tuyền