Đảng ủy BHXH tỉnh: Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp

16/09/2019 04:14 AM


     Vừa qua, Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp đã có buổi kiểm tra Đảng bộ BHXH tỉnh và cá nhân đồng chí Lê Thị Thu Hảo - Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh. Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp có đ/c Trần Ngọc Trang - Ủy viên Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy - Trưởng Đoàn; đ/c Phạm Quốc Việt - Phó Trưởng ban Kiểm tra Đảng ủy và đ/c Đỗ Thị Hoàng Oanh - Phó Ban Tuyên Giáo. Về phía Đảng ủy BHXH tỉnh có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và Bí thư Chi bộ 4.

vp 92019 3

Quang cảnh buổi làm việc

     Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Ngọc Trang - Trưởng Đoàn đã thông qua một số yêu cầu và nội dung kiểm tra. Theo báo cáo, Đảng bộ BHXH tỉnh có 04 chi bộ trực thuộc với tổng số 57 đảng viên, trong đó có 04 đảng viên dự bị. Về trình độ chuyên môn có 100% đảng viên có trình độ Cao đẳng, Đại học và sau Đại học; 11 đảng viên có trình độ Cao cấp chính trị, 23 đảng viên có trình độ Trung cấp chính trị.

     Trong thời gian qua, việc lãnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 08 của BCH Trung ương; Quy định số 4495 của Tỉnh ủy và chuyên đề năm 2019; Kế hoạch 110-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được Đảng bộ BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, quán triệt trong nội bộ Đảng, CCVC và các Đoàn thể. Đồng thời, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ tiếp tục triển khai trong các kỳ họp lệ chi bộ nội dung các văn bản của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối. Ngoài ra, Đảng ủy còn thực hiện triển khai, chỉ đạo quán triệt các văn bản có liên quan qua mạng nội bộ M-office và skype đến cấp ủy các chi bộ, các Đoàn thể. Kết quả, Đảng ủy đã tổ chức được 08 cuộc triển khai học tập, quán triệt cho trên 600 lượt người với 100% đảng viên và 96% viên chức, người lao động được tham gia học tập. Bên cạnh đó, sau học tập Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW, từng đảng viên và quần chúng đã viết 82 bản thu hoạch; xây dựng 81 bản cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, 100% đảng viên và quần chúng đăng ký Kế hoạch làm theo chuyên đề, 100% bản cam kết phấn đấu làm theo của Đảng viên.

     Qua tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, Quy định số 08-QĐi/TW của Trung ương và các chuyên đề học tập làm theo Bác… cấp ủy chi bộ, Đảng bộ và từng đảng viên có nhận thức đúng đắn, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

     Kết thúc buổi kiểm tra, Đoàn Kiểm tra của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp đánh giá cao về chất lượng báo cáo kết quả thực hiện các nội dung của tập thể Đảng ủy và cá nhân đồng chí Bí thư, đạt yêu cầu mà Đoàn đã đề ra. Đoàn kiểm tra cũng thống nhất các mặt hạn chế đã được nêu trong báo cáo và đề nghị Đảng ủy BHXH có giải pháp khắc phục. Về phương hướng thực hiện trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra đề nghị Đảng ủy BHXH tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, quán triệt nghiêm túc Quy định 4495 của Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 03. Tăng cường giữ vững nề nếp sinh hoạt lệ theo Hướng dẫn số 13. Bên cạnh, cần tập trung chuẩn bị tốt công tác Đại hội cấp cơ sở để tiến tới Đại hội Đảng ủy theo tiến độ đề ra.

     Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra, đồng chí Lê Thị Thu Hảo – Bí thư Đảng ủy nêu cao quyết tâm cùng các thành viên trong Ban Chấp hành phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết trong năm 2019 của Đảng bộ, góp phần hoàn thành dứt điểm Đại hội Chi bộ cơ sở trong tháng 11/2019 theo Kế hoạch đã đề ra.

 

Hồng Đậm