Đảng bộ BHXH tỉnh Trà Vinh: Hoàn thành xuất sắc Nghị quyết năm 2019

03/01/2020 08:50 AM


Ngày 02/01/2020, Đảng bộ BHXH tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị đảng viên năm 2019 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm vừa qua và thông qua dự thảo Nghị quyết năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Bồi - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng 61 đảng viên thuộc Đảng bộ tham dự.

Hội nghị đã triển khai, quán triệt Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 của Tỉnh ủy; thông qua các báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ năm 2019; biểu quyết Nghị quyết năm 2020 của Đảng bộ.

Đ/c Lê Thị Thu Hảo - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH phát biểu ghi nhận kết quả thực hiện NQ năm 2019

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh đánh giá năm 2019 là năm Đảng bộ BHXH đạt được nhiều kết quả xuất sắc; hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra trong năm 2019. Ấn tượng nhất là chỉ tiêu về công tác thu BHXH, BHYT, BHTN và giảm nợ đọng. Tính đến 31/12/2019, nợ của các đơn vị sử dụng lao động bằng 0,76% số thu; đối tượng BHXH tự nguyện có sự gia tăng tích cực (tăng 3.699 người tham gia so với cùng kỳ). Việc tổ chức triển khai, quán triệt Chủ trương, Nghị quyết, Quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan triển khai, quán triệt tạo sự nhận thức đúng đắn trong nội bộ; tạo điều kiện cho đảng viên học tập chính trị, bồi dưỡng lý luận, nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí thường xuyên được Đảng bộ quán triệt thông qua các Chi bộ triển khai trong các kỳ sinh hoạt Chi bộ tháng; tổ chức triển khai, niêm yết công khai 82 biểu hiện cụ thể suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tại cơ quan; triển khai Quy định số 47-QĐ/TW về 19 điều đảng viên không được làm; các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong nội bộ cơ quan...

Đ/c Trần Văn Bồi – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Văn Bồi - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp đã ghi nhận những thách tích Đảng bộ BHXH tỉnh đạt được trong năm 2019. Đồng thời yêu cầu Đảng bộ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được; tập trung rà soát lại các chỉ tiêu thực hiện, nhất là chỉ tiêu 5 năm thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ, đánh giá, so sánh kết quả thực hiện các chỉ tiêu đã đạt được. Tiếp tục thực hiện các bước của quy trình chuẩn bị Đại hội Nhiệm kỳ 2020-2025. Quan tâm, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, đổi mới phương thức thực hiện, phát huy tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, nhất là những dư luận liên quan đến ngành BHXH. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4; chú trọng xây dựng, nhân rộng và nuôi dưỡng mô hình công tác xây dựng Đảng, mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời biểu dương, khen thưởng tạo sức lan tỏa để các Chi bộ, đảng viên cùng nhau nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Dịp này, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thị Thu Hảo - Bí thư Đảng ủy cơ quan. Đồng thời, Giám đốc BHXH tỉnh cũng đã trao Kỷ niệm chương vì sự tiến bộ của phụ nữ cho đồng chí Lê Thị Thu Hảo. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận sự đóng góp của đồng chí Lê Thị Thu Hảo trong suốt quá trình tham gia cách mạng.

Đ/c Trần Văn Bồi trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thị Thu Hảo

Đ/c Bùi Quang Huy - Giám đốc BHXH tỉnh trao Kỷ niệm chương vì sự tiến bộ của phụ nữ cho đ/c Lê Thị Thu Hảo

Hồng Đậm