Đảng ủy BHXH Trà Vinh: Tổ chức Hội nghị Đảng viên 6 tháng đầu năm 2015

13/07/2015 09:52 AM


     Nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, ngày 09/7, Đảng bộ BHXH tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị Đảng viên 6 tháng đầu năm 2015. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy cơ quan và toàn thể đảng viên thuộc văn phòng BHXH tỉnh tham dự.

hoi nghi 6 thang dau nam 2015

Toàn cảnh Hội nghị

     Tại Hội nghị đã triển khai, quán triệt Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 04/6/2015 về kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030"; Hướng dẫn số 77-HD/BTG ngày 02/6/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy "Tăng cường công tác tuyên truyền về BHXH cho người lao động và BHYT toàn dân"; Kế hoạch số 2215/KH-BHXH ngày 18/6/2015 của BHXH Việt Nam "Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân ngày BHYT Việt Nam 1/7/2015".

     Hội nghị thông qua báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; thực hiện chất vấn của cấp ủy và đảng viên đối với hoạt động của BCH Đảng ủy và Đảng bộ. Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ đã phát huy được vai trò lãnh đạo, đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động trong nội bộ; luôn tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng, thực hiện tốt các chế độ phối hợp giữa BCH Đảng ủy và Ban Giám đốc cơ quan theo Quy chế hoạt động; duy trì đều đặn chế độ họp lệ theo quy định; lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phối hợp thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; 100% cán bộ, đảng viên, CC-VC an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhận thức đúng đắn và nắm bắt kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Ngành.

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy cơ quan yêu cầu BCH cùng toàn thể đảng viên tiếp tục phát huy thành tích của Đảng bộ cơ sở, củng cố tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức lối sống trong sạch và năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Song song đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy những thành tích đạt được 6 tháng đầu năm, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2015.


Hồng Đậm