Đảng bộ BHXH tỉnh Trà Vinh: Triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khoá X, nhiệm kỳ 2015 - 2020

17/12/2015 07:06 AM


     Sáng ngày 16/12, Đảng ủy BHXH tỉnh đã triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh, khoá X nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho toàn thể CBCC-VC văn phòng BHXH tỉnh.

quan triet nghi quyet dang bo 2015

Đ/c Nguyễn Hồng Bốn - Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở triển khai nội dung Nghị quyết

     Tại buổi triển khai, đồng chí Nguyễn Hồng Bốn - Phó Bí thư Đảng uỷ cơ sở triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khoá X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nêu rõ mục đích yêu cầu, tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội. Việc triển khai, học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong Nghị quyết. Qua học tập, mỗi cán bộ, đảng viên phải thống nhất về nhận thức và hành động thực hiện Nghị quyết, tuyên truyền rộng rãi tại đơn vị và trong nhân dân.

quan triet nghi quyet dang bo 2015 1

Toàn cảnh buổi triển khai


Hồng Đậm