Cán bộ, đảng viên Chi bộ 3 phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

04/09/2019 02:43 AM


cst 92019

Họp lệ Chi bộ 3 tháng 8/2019

     Là một trong 04 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở BHXH tỉnh Trà Vinh, Chi bộ 3 có 17 đảng viên là viên chức các phòng: Quản lý Thu, Cấp sổ thẻ và Khai thác & Thu nợ. Trong 8 tháng đầu năm 2019, cán bộ, đảng viên và quần chúng chi bộ 3 đã ra sức học tập, phát huy vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ Cấp ủy Chi bộ đã quán triệt cho đảng viên về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bước đầu đã đạt được một số kết quả như sau:

     - Khi tiếp xúc với cơ quan, tổ chức, cá nhân luôn ân cần, hòa nhã, hướng dẫn tận tình, tuyệt đối không có thái độ quan liêu, vô cảm. Biết lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nguời dân và Doanh nghiệp để giải quyết công việc thấu tình, đạt lý. Thường xuyên trao đổi với các đơn vị, doanh nghiệp những vấn đề chuyên môn nghiệp vụ có liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của các đơn vị và doanh nghiệp theo Luật định. Trong thực thi công vụ biết tiết kiệm, chống lãng phí nhất là lãng phí thời giờ làm việc, có trách nhiệm với công việc đang làm, quan tâm đến lợi ích của người dân, chăm lo cho đời sống của nhân dân như cấp thẻ BHYT kịp đúng đối tượng, đúng mã quyền lợi; trong công tác thu thì thu đúng thu đủ, tăng cường khai thác nhiều đối tượng tham gia BHXH, BHYT để đạt độ bao phủ về BHXH, BHYT, nhất là BHYT toàn dân, nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi về chăm sóc sức khỏe cho người dân…..

     - Tính đến ngày 31/8/2019 một số chỉ tiêu đạt được trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhằm chăm lo cho đời sống cho nhân dân như:

    + Số người tham gia BHXH bắt buộc là 72.237 lao động, đạt 89,71% so kế hoạch BHXHVN giao. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 4.745 người tham gia, đạt 113,59% so kế hoạch BHXHVN giao và đạt 93,02% so với kế hoạch phấn đấu của BHXH tỉnh. Số người tham gia BHYT là 970.337 người, đạt 97,63% so kế hoạch BHXHVN giao, đạt tỷ lệ bao phủ 92,50% so với dân số toàn tỉnh.

     + Công tác phối hợp với Ban, ngành và chính quyền địa phương trong vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHXH, BHYT bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, kết quả tổ chức được 96 cuộc Hội nghị trực tiếp có 3.705 người tham dự.

     Nhằm thực hiện tốt nội dung sinh hoạt chuyên đề Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và tiếp tục hoàn thành các chỉ

tiêu cơ bản trong năm 2019  chi bộ 3 đề ra một số giải pháp như sau:

     + Huy động các nguồn lực xã hội theo truyền thống tương thân tương ái của dân tộc; hướng tới bao phủ toàn dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp hài hoà các nguyên tắc đóng - hưởng; công bằng, bình đẳng; chia sẻ và bền vững.

     + Thực hiện tốt chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân.

     + Tăng cường khai thác phát triển đối tượng qua dữ liệu thuế. Phối hợp với Bưu điện triển khai hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện theo kế hoạch đã đề ra, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của BHXH Việt Nam giao.

     + Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực, kỹ năng truyền thông cho đội ngũ nhân viên của hệ thống các Đại lý thu BHXH, BHYT

     Xuất phát từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”, cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ 3 nghiêm túc học tập và làm theo. Phấn đấu đến cuối năm 2019 hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng Đảng bộ cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Thanh Đạm