Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định về chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh.

18/10/2019 07:20 AM


       Thực hiện Quyết định số 508/QĐ-TTr ngày 20/9/2019 của Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra việc chấp hành pháp luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh và 04 cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Đoàn Thanh tra do đồng chí Vũ Văn Hưng – Phó trưởng phòng Thanh tra Chính sách Bảo hiểm xã hội, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn, với sự tham gia của đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) cho người lao động tại cơ quan BHXH  tỉnh Trà Vinh và 04 cơ quan BHXH cấp huyện từ ngày 30/9/2019 đến ngày 08/10/2019.

       Ngày 17/10/2019 Đoàn thanh tra tổ chức buổi họp kết luận công bố kết quả cuộc thanh tra. Tham dự cuộc họp có ông Lâm Văn Thu - Phó Giám đốc Quản lý điều hành BHXH tỉnh, bà Lê Thị Thu Hảo - Phó Giám đốc BHXH tỉnh, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh,  lãnh đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan và lãnh đạo BHXH 04 huyện, thành phố.

20191018 Man

Ông Vũ Văn Hưng – Trưởng đoàn thanh tra thông qua biên bản làm việc

       Ông Vũ Văn Hưng - Trưởng đoàn thông qua dự thảo báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện và tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thời gian qua. Báo cáo đã đánh giá, nhìn nhận khách quan những kết quả đạt được, cũng như phân tích những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT. Qua đó, Đoàn thanh tra đã kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT; kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đọng kéo dài và các hành vi tiêu cực, gian lận, trục lợi để hưởng chế độ BHXH, BHTN, BHYT.

20191018 Man1

Ông Lâm Văn Thu – Phó giám đốc QLĐH phát biểu

       Đại diện cho BHXH tỉnh, ông Lâm Văn Thu - Phó Giám đốc QLĐH thống nhất với nội dung mà Đoàn thanh tra vừa thông qua; Biên bản làm việc đã đánh giá đầy đủ các mặt công tác trọng tâm của ngành BHXH, qua đó đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của nghành. Trong thời tới sẽ chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục các tồn tại, thiếu sót trong việc tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

       Kết thúc buổi họp kết luận, ông Vũ văn Hưng – Phó trưởng phòng Thanh tra Chính sách Bảo hiểm xã hội, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng đoàn thanh tra đánh giá cao vai trò trách nhiệm của Ban Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh về công tác chỉ đạo, điều hành; sự phối hợp với các sở ngành có liên quan trong việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT. Đồng thời, kiến nghị Ban Giám đốc BHXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của ngành BHXH trong thời gian tới.

Minh Mẫn