Phương thức đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động được cử đi công tác, học tập ở nước ngoài

08/05/2018 08:21 AM


     Hiện nay, một số đơn vị sử dụng lao động có nhu cầu cử người lao động thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN đi công tác, học tập ở nước ngoài, việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho đối tượng này được quy định cụ thể như sau:

     Về đóng BHXH, BHTN: Theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và khoản 1 Điều 2 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc thì mức đóng hằng tháng của người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc được cử đi học, thực tập, công tác trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương ở trong nước bằng 27,5% mức tiền lương, tiền công tháng, trong đó: BHXH: 25,5% (đơn vị: 17,5%, người lao động: 8%); BHTN: 2% (đơn vị: 1%, người lao động: 1%).

     Đối với BHYT: tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế nêu rõ “Người lao động trong thời gian được cử đi học tập hoặc công tác tại nước ngoài thì không phải đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; thời gian đó được tính là thời gian tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho đến ngày có quyết định trở lại làm việc của cơ quan, tổ chức cử đi’’.

     Như vậy, các đơn vị sử dụng lao động có trường hợp cử người lao động đi công tác, học tập ở nước ngoài căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên để thực hiện đúng theo quy định./.

 

Cao Thị Bích Vân

Phòng Quản lý Thu