Tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ - lợi hơn nhiều so với gửi tiết kiệm

18/05/2018 07:28 AM


     Từ ngày 01/01/2018, theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ, người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH với mức từ 10% đến 30% tùy theo từng đối tượng cụ thể. Đây là sự quan tâm của Nhà nước nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội bền vững.

     Nghị định số 134 nêu rõ Nhà nước hỗ trợ 30% tiền đóng BHXH tự nguyện hàng tháng (mức đóng là 22% nhân với mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn) cho người thuộc hộ nghèo tham gia BHXH tự nguyện, hỗ trợ 25% cho người thuộc hộ cận nghèo và hỗ trợ 10% đối với các đối tượng tham gia khác. Cụ thể, giai đoạn từ 01/01/2018 đến năm 2020 nếu người thuộc hộ nghèo tham gia BHXH tự nguyện sẽ được nhà nước hỗ trợ 46.200 đồng/tháng; người thuộc hộ cận nghèo là 38.500 đồng/tháng và các đối tượng khác là 15.400 đồng/tháng. Nếu người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn phương thức đóng 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần hoặc một lần cho nhiều năm về sau thì lấy số tiền được hỗ trợ một tháng nhân với số tháng được hỗ trợ tương ứng. Cụ thể là:

Đối tượng

Mức thu nhập tháng theo chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn (đồng)

Mức đóng hàng tháng (đồng)

Nhà nước hỗ trợ mức đóng/tháng (đồng)

Mức đóng sau khi được hỗ trợ/tháng (đồng)

   Hộ   nghèo

           700.000

22%x700.000 = 154.000

154.000 x 30% = 46.200

       107.800

Hộ cận nghèo

           700.000

22%x700.000 = 154.000

154.000 x 25% = 38.500

       115.500

Đối tượng khác

           700.000

22%x700.000 = 154.000

154.000 x 10% = 15.400

       138.600

bhxhtn vp

Người dân tìm hiểu về BHXH tự nguyện tại buổi đối thoại ở xã Tân Bình - Càng Long

     Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách, Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện phù hợp. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng nhiều nhất cũng không quá 10 năm (120 tháng).

     Người tham gia BHXH tự nguyện đăng ký tham gia BHXH tự nguyện tại Đại lý thu BHXH, BHYT xã phường, thị trấn, Đại lý thu Bưu điện hoặc tại BHXH huyện, thị xã, thành phố và nộp số tiền đóng BHXH thuộc phần đóng của mình. Số tiền nhà nước hỗ trợ do ngành BHXH tổng hợp gửi cơ quan tài chính thẩm định phê duyệt và chuyển vào quỹ BHXH.

     Giả dụ ông A là đối tượng hộ nghèo được hỗ trợ 30% tham gia BHXH tự nguyện từ 01/01/2018 với mức đóng 1.000.000 đồng x 22% = 220.000 đồng/tháng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 46.200 đồng/tháng. Như vậy, ông A phải đóng 173.800 đồng/tháng và tham gia đủ 20 năm trở lên (trong đó có 10 năm được Nhà nước hỗ trợ), khi đủ 60 tuổi, ông được hưởng lương hưu với tỷ lệ là 45% cho 20 năm đóng BHXH, sau đó cứ mỗi năm tham gia BHXH được cộng thêm 2% cho đến khi đủ 75%. Mức hưởng lương hưu sẽ được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng hàng năm theo quy định của Chính phủ.

     Như vậy, tính tổng số tiền đóng BHXH tự nguyện của ông A cho 20 năm là khoảng 47,3 triệu đồng. Ông A có thể chọn phương thức đóng hàng tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng một lần hoặc một lần cho nhiều năm về sau, nhưng không quá 5 năm. Khi ông A đủ 60 tuổi được hưởng lương hưu tương đương 500.000 đồng/tháng (số tiền lương hưu hàng tháng sẽ cao hơn nếu ông A chọn mức đóng cao hơn). Nếu Ông A sống khỏe mạnh 20 năm và dự báo lương hưu được điều chỉnh tăng bình quân hàng năm là 7% theo quy định của Chính phủ thì ông A sẽ nhận tương đương là 244 triệu đồng/20 năm. So sánh với việc đem 47 triệu đồng đi gửi tiết kiệm và lãi suất ngân hàng 7%/năm, thì khoảng tiền thu được sau 20 năm của ông A tương đương 168 triệu đồng. Vấn đề rất quan trọng cần đề cập ở đây là khi ông A nghỉ hưu thì được ngành BHXH cấp thẻ BHYT hàng năm với mức hưởng chi phí điều trị lên đến 95%. Tham gia BHXH tự nguyện, khi hưởng lương hưu ông A sẽ tiết kiệm được số tiền 21.600.000 đồng thay vì ông phải bỏ ra để chi cho việc mua thẻ BHYT.

     Qua phân tích trên đã thấy được lợi ích không nhỏ của việc tham gia BHXH tự nguyện. Hàng tháng chỉ cần tiết kiệm một khoảng tiền nhỏ để được hưởng lương hưu khi về già mà không phụ thuộc vào con, cháu. Ngoài ra còn được cấp thẻ  BHYT để chăm sóc sức khỏe bản thân. Thiết nghĩ, việc tham gia BHXH tự nguyện hết sức cần thiết đối với mỗi chúng ta. Tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình là lợi ích thiết thực hơn nhiều so với chúng ta gửi tiền tiết kiệm. Được sự hỗ trợ Nhà nước, 20 năm tham gia BHXH tự nguyện, 20 năm an nhàn hưởng lương hưu và được lo BHYT. Khi từ trần, thân nhân được nhận trợ cấp mai táng phí và trợ cấp tử tuất. Xét mọi góc độ, BHXH tự nguyện là chính sách an sinh xã hội tuyệt vời cho mọi công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc./.

                                                                                               

HỒNG ANH