Tăng cường mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

25/05/2018 08:37 AM


     Trong những năm qua, công tác khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan, đặc biệt là công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tính đến ngày 31/12/2017, toàn tỉnh có 988.044 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 94,96% dân số, trong đó nhóm đối tượng BHYT hộ gia đình có 122.439 người tham gia, đạt tỷ lệ 81% so với tổng số đối tượng (Theo số liệu Báo cáo BHYT toàn dân năm 2017); BHXH tự nguyện tham gia 1.068 người, chiếm 0,16% so với lực lượng lao động. Đạt được những kết quả như trên một phần không nhỏ ở sự đóng góp của mạng lưới Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình rộng khắp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, đến hết quý I/2018, toàn tỉnh có 109 Đại lý thu với 372 điểm thu và 390 nhân viên đại lý thu được đào tạo bồi dưỡng kiến thức BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và cấp thẻ nhân viên.

     Tuy nhiên so với mặt bằng chung của cả nước thì mạng lưới Đại lý thu của tỉnh hiện nay vẫn còn thiếu tính đa dạng về loại hình, ngoài BHXH 02 huyện Cầu Kè và TX. Duyên Hải mở rộng thêm Đại lý thu Hội LHPN và Trạm y tế thì hệ thống Đại lý thu chỉ tập trung ở UBND xã, phường, thị trấn và bưu điện. Vì vậy để tiếp tục phát huy và mở rộng hơn nữa vai trò của hệ thống Đại lý thu BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, thực hiện theo thông báo số 723/TB-BHXH ngày 06/3/2018 về việc Thông báo kết luận của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác hoàn thiện Hộ gia đình tham gia BHYT với cơ sở dữ liệu thu BHYT, ngày 13/3/2018 BHXH tỉnh Trà Vinh đã ban hành Công văn số 122/BHXH-KT&TN về việc phát triển, mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT đối với các tổ chức chính trị xã hội, các tổ kinh tế, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 03 loại hình Đại lý thu BHXH, BHYT hoạt động; gắn trách nhiệm Giám đốc BHXH huyện, thị xã, thành phố trong việc quản lý cá nhân, đơn vị ký hợp đồng làm Đại lý thu BHXH, BHYT; đồng thời tham mưu chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để Đại lý thu hoạt động hiệu quả.

     Đây được xem là một động thái tích cực và kịp thời của BHXH tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, tăng độ bao phủ BHXH tự nguyện, BHYT, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân cũng như đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội lâu dài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

 Ngọc Thúy - Phòng Khai thác & thu nợ