Đẩy mạnh tuyên truyền ngày BHYT Việt Nam 01/7

28/06/2019 09:07 AM


     Thực hiện Kế hoạch số 1929/KH-BHXH ngày 06/6/2019 của BHXH Việt Nam về tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày BHYT Việt Nam 01/7 với chủ đề Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân”. Ngày 07/6/2019, BHXH tỉnh đã ban hành Công văn 395/BHXH-VP về việc truyền thông ngày BHYT Việt Nam 01/7. Đặc biệt, UBND tỉnh Trà Vinh cũng ban hành Công văn số 2357/UBND-KGVX ngày 26/6/2019 chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc BHXH tỉnh tổ chức các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 01/7/2019.

dam 62019

     Theo Công văn số 395/BHXH-VP, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố tổ chức treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở BHXH huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở khám chữa bệnh, trụ sở UBND xã, phường, thị trấn và trên các trục đường chính trong thời gian từ ngày 25/6/2019 đến ngày 05/7/2019 (gồm các thông điệp truyền thông nhân ngày BHYT Việt Nam (1/7), đã được BHXH Việt Nam phổ biến theo Kế hoạch số 1929/KH-BHXH ngày 06/6/2019.

     Tính đến thời điểm hiện tại, BHXH toàn tỉnh đã tổ chức treo 157 băng rôn, trong đó BHXH các huyện, thị xã, thành phố treo 82 băng rôn tuyên truyền, cổ động về mục đích, ý nghĩa của chính sách BHYT. Ngoài ra, BHXH tỉnh cũng đã phối hợp với Báo Trà Vinh phát hành 1.084 tờ báo tuyên truyền về mức đóng, mức hưởng, lợi ích của việc tham gia BHYT. Tổ chức đối thoại trực tiếp, giải đáp cho 145 bà con nhân dân xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành về những thủ tục khi đi khám chữa bệnh BHYT, chia sẻ những thông tin về chính sách BHYT từ ngày 01/7/2019 cũng như vận động bà con tham gia BHYT hộ gia đình để được chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình; góp phần tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh.

 

Hồng Đậm