Người lao động cần biết những thông tin về Chế độ ốm đau dài ngày

15/10/2019 10:47 AM


      Ốm đau là điều không một ai mong muốn, nhất là bị ốm đau dài ngày. Tuy nhiên, trường hợp người lao động (NLĐ) có tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) không may mắc bệnh ốm đau dài ngày, cũng không nên quá lo lắng vì đã được chính sách BHXH đồng hành chia sẻ.

      NLĐ hưởng Chế độ ốm đau cần chữa trị dài ngày, quyền lợi cao hơn rất nhiều so với hưởng ốm đau thông thường. Khi phải nghỉ việc để điều trị bệnh, NLĐ cần tìm hiểu những bệnh được xác định nằm trong danh mục Bệnh cần chữa trị dài ngày và Chế độ ốm đau dài ngày, để biết được quyền lợi của mình khi hưởng chế độ.

      Bệnh cần chữa trị dài ngày được quy định tại Thông tư số 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế có đính kèm Danh mục bao gồm 332 tên bệnh được gán Mã bệnh theo Tự điển ICD10 (Mã bệnh chuẩn Quốc tế). Nếu tra cứu tên bệnh, mã bệnh thuộc vào Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày thì NLĐ thông qua đơn vị sử dụng lao động đề nghị cơ quan BHXH thanh toán chế độ ốm đau dài ngày.Trường hợp NLĐ điều trị ốm đau dài ngày tại các Bệnh viện Y dược cổ truyền thì tên bệnh được tra cứu trên Danh mục đính kèm tại Thông tư  46/2016/TT-BYT và Mã bệnh được quy định tại Danh mục mã bệnh y học cổ truyền ban hành theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ Y tế.

       Theo  khoản 2 Điều 26, khoản 2 Điều 28 Luật BHXH số 58/2014/QH13, Chế độ ốm đau dài ngày được quy định về thời gian và mức hưởng như sau:  

       - Tối đa 180 ngày/năm trong một năm.

      - Sau 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn.

      -  Ngày nghỉ ốm đau do bệnh dài ngày được tính hưởng trợ cấp cả những ngày nghỉ hàng tuần, lễ, Tết.

        Mức trợ cấp bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH (trong 180 ngày/năm đầu tiên). Từ ngày thứ 181 trở đi, mức hưởng cụ thể như sau:

       - Bằng 65% mức tiền lương, tiền công đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đủ 30 năm trở lên.

       - Bằng 55% mức tiền lương, tiền công đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm.

       - Bằng 50% mức tiền lương, tiền công đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội dưới 15 năm.

       Thời hạn hưởng trợ cấp ốm đau sau 180 ngày đối với bệnh dài ngày tối đa bằng thời gian đã đóng BHXH, tối thiểu bằng 3 tháng.

       Kết thúc một đợt điều trị ốm đau dài ngày, NLĐ yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh cấp Giấy ra viện hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để đề nghị đơn vị sử dụng lao động thanh toán chế độ ốm đau, trên cơ sở đó cơ quan BHXH sẽ thanh toán chế độ ốm đau, bù đắp phần nào thu nhập cho NLĐ khi phải nghỉ việc điều trị bệnh.

                                                                                                                                                                     Lê Thị Thùy Trang