Trà Vinh: Tỷ lệ người thuộc diện cận nghèo tham gia BHYT chỉ chiếm 31,27%

12/07/2011 08:23 AM


     Mặc dù được nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng (chỉ đóng 224.100 đồng thay vì phải đóng 448.200 đồng/người/năm), nhưng kể từ đầu năm đến nay chỉ có 37.832 người thuộc hộ cận nghèo ở Trà Vinh tham gia mua BHYT, chỉ chiếm 31,27% so với tổng số người thuộc diện cận nghèo của tỉnh.

Nguyên nhân chính là do người dân chưa nhận thức đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia mua BHYT; đa số còn ỷ lại có ý trông chờ nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng giống như hộ nghèo… Tuy nhiên, đa phần các hộ cận nghèo kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, chỉ đủ lo cho bữa ăn hàng ngày. Trong khi đó, nếu hộ có từ 4 - 5 thành viên, số tiền mua BHYT trong năm không phải nhỏ, vượt quá khả năng của họ.

     BHXH Trà Vinh hiện đang phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng việc mua BHYT để họ tự nguyện tham gia. Vận động các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đóng góp quỹ hỗ trợ người thuộc diện cận nghèo tham gia mua BHYT. Riêng ngành y tế Trà Vinh, ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn, cần chú trọng giáo dục y đức cho đội ngũ thầy thuốc để khi khám, chữa bệnh không có thái độ phân biệt giữa người mua và không mua BHYT. Đối với 275 đại lý thu BHYT đặt tại 104 xã, phường, trị trấn trong tỉnh, cần bám sát địa bàn, dựa vào tình hình thực tế, mùa vụ ở địa phương để bố trí thu phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người tham gia mua BHYT…Từ đó, nâng cao tỷ lệ người thuộc diện cận nghèo tham gia mua BHYT và tiến tới hoàn thành lộ trình BHYT toàn dân vào năm 2014./.