BHXH tỉnh Trà Vinh: 6 tháng đầu năm 2011 thu đạt 53,40%

12/09/2011 07:06 AM


     Ngày 20/7/2011, BHXH tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2011 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm; những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ngành và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011.

TraVinh 2507.jpg
Đ/c Hồ Văn Tuấn – GĐ BHXH tỉnh tặng Giấy khen cho những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu 6 tháng đầu năm 2011

      Tham dự Hội nghị có Đ/c Hồ Văn Tuấn – Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc BHXH tỉnh, cán bộ chủ chốt của ngành và CBCC-VC được khen thưởng 6 tháng đầu năm cùng tham dự.

     Tại Hội nghị, Đ/c Hồ Văn Tuấn – Giám đốc BHXH tỉnh đã đánh giá cao công tác thu 6 tháng đầu năm 2011 và tặng Giấy khen cho những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu. Tính đến 30/6/2011 số thu là 306.1 tỷ đồng; đạt 53,40% so kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Đây là kết quả đáng phấn khởi của  BHXH toàn tỉnh đạt được trong điều kiện thực tế tại địa phương gặp nhiều khó khăn; phần lớn người dân trong tỉnh là đối tượng thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo, thu nhập và đời sống của người dân còn thấp; hơn nữa việc tăng mức lương tối thiểu chung dẫn đến mức phí BHXH, BHYT tự nguyện tăng ảnh hưởng đến việc mở rộng các đối tượng tham gia ở lĩnh vực này. Chính nhờ vào sự nổ lực của cán bộ chuyên quản từ tỉnh đến 8 huyện, thành phố đã giữ vững tiến độ thu, phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch thu của 6 tháng đầu năm 2011. Ngoài ra, BHXH tỉnh còn phát động các phong trào thi đua khuyến khích CBCC – VC ra sức thực hiện tốt nghiệm vụ, đặc biệt là CBCC-VC làm công tác thu tăng cường công tác kiểm tra để khai thác mở rộng đối tượng DNNQD tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

     Bên cạnh, BHXH tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 275 đại lý thu trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm cung cấp kiến thức mới về chủ trương chính sách có liên quan và những văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ của ngành; tạo điều kiện thuận lợi để các đại lý tuyên truyền vận động, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

     Đặc biệt, BHXH tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với các cơ quan Thông tấn báo chí và các cơ quan có chức năng tuyên truyền của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật BHYT, Luật BHXH và chính sách BHTN đến người dân để họ nắm và tự nguyện tham gia. BHXH tỉnh Trà Vinh quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu 6 tháng cuối năm 2011 đạt và vượt kế hoạch BHXH Việt Nam giao.