Kết quả thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư 06 tháng đầu năm 2019

03/07/2019 10:41 AM


     Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm đồng thời có vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Xác định được tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân dân, từ năm 2010 đến nay, lãnh đạo BHXH tỉnh đã quan tâm chỉ đạo niêm yết công khai lịch tiếp công dân tại trụ sở cơ quan BHXH.

     Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư luôn được BHXH tỉnh Trà Vinh thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân được chỉ đạo, kiểm tra, xem xét giải quyết kịp thời, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 về trình tự, thủ tục theo quy định tại Quyết định số 868/QĐ-BHXH ngày 08/6/2016 của BHXH Việt Nam.Từ đầu năm 2019 đến nay, BHXH tỉnh  đã tiếp 16 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh, nội dung tiếp công dân liên quan đến các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN; các vụ việc đều được giải quyết tận tình giúp công dân hiểu biết hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành về chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và tiếp nhận 05 đơn thư (trong đó có 01 đơn khiếu nại, 04 đơn kiến nghị phản ánh); tất cả đều được giải quyết dứt điểm theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

     Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong thời gian tới BHXH tỉnh Trà Vinh sẽ tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền; chú trọng tổ chức việc đối thoại và giải quyết tốt các vụ việc khiếu nại tố cáo ngay ở cơ sở khi mới phát sinh, nhằm hạn chế khiếu nại tố cáo đông người, vượt cấp; thường xuyên  thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

 

Hoàng Nga