BHXH tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam

30/12/2011 02:26 AM


 

dscf2458

                                              Đ/c Lâm Văn Thu – Phó GĐ BHXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị        

Ngày 27/12/2011, BHXH tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam về quy định quản lý thu, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Tham dự Hội nghị có Đ/c Lâm Văn Thu – Phó Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị, các Trưởng, phó phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh cùng các đại biểu là Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH huyện, thành phố và CBCC-VC có liên quan.

Trong Hội nghị, lãnh đạo phòng Thu, phòng Cấp sổ, thẻ và phòng Tiếp nhận quản lý hồ sơ đã triển khai những nội dung cơ bản Quy định quản lý Thu, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Trong đó, nội dung của Quyết đinh số 1111 có nhiều điểm mới được đưa ra thảo luận, giải quyết để khi triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đ/c Lâm Văn Thu - Phó Giám đốc BHXH tỉnh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị tập huấn; yêu cầu BHXH các huyện, thành phố triển khai và thực hiện đúng tinh thần Quyết định này. Đồng thời chỉ đạo cán bộ chuyên quản hướng dẫn cho các đơn vị sử dụng lao động các mẫu biểu mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng đến liên hệ làm việc, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính của Ngành.

 

                                                                                                                                                                            Hồng Đậm