Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH

14/05/2012 01:26 AM


 

Nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của người thụ hưởng, Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh đã thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức lương mới để chi trả kịp thời cho 4.571 đối tượng, với tổng số kinh phí tăng thêm hơn 2,8 tỷ đồng, đưa vào chi trả ngay từ tháng 5/2012 theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 1620/BHXH-CSXH ngày 27/04/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012, Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ.

 

                                                                                                                HỒNG ANH