BHXH Cầu Kè: Hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện năm 2019

31/12/2019 04:15 PM


Tính đến ngày 27/12/2019, BHXH huyện Cầu Kè có 795 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 102,7% chỉ tiêu BHXH tỉnh giao.

BHXH và Bưu điện huyện Cầu Kè phối hợp tổ chức chương trình đối thoại trực tiếp với nhân dân ấp về chính sách BHXH tự nguyện tại xã Tam Ngãi

Đạt kết quả này, thời gian qua BHXH huyện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền đa dạng phong phú để khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đặc biệt là tổ chức 16 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân các ấp, xã trên địa bàn với trên 400 đại biểu tham dự; phối hợp với Bưu điện 29 cuộc, với trên 950 người tham dự, đồng thời đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động người dân tham gia. Cùng với những nỗ lực, phấn đấu của các đại lý thu cũng tích cực tham gia tuyên truyền và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn… Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động và nhân dân trên địa bàn./.

BHXH huyện Cầu Kè