Đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 cùng một kỳ

06/04/2020 10:42 AM


Từ ngày 16/4 đến 20/5/2020, người hưởng sẽ được nhận 2 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH (tháng 4 và tháng 5/2020) trong cùng một kỳ chi trả. Đây là phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh xây dựng trong mùa dịch Covid - 19.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID -19; Công văn số 972/BHXH-TCKT ngày 25/3/2020; Công văn số 1020/BHXH-TCKT ngày 30/3/2020 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng và trình UBND tỉnh phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020. Ngày 02/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1200/UBND-KGVX chấp thuận phương án chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 cụ thể như sau:

Bưu điện thực hiện chi trả một lần hai tháng lương hưu, tháng 4 và tháng 5/2020, thời gian bắt đầu chi trả từ ngày 16/4 đến 20/5/2020.

Đối với người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua ATM vẫn thực hiện như quy định hiện hành, nhưng thời gian chi trả sẽ lùi lại vào ngày 16/4. Đối với người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH bằng tiền mặt, cơ quan Bưu điện thực hiện chi trả trực tiếp tại nhà, không thực hiện chi trả tại các điểm chi trả như trước đây, góp phần hạn chế việc đi lại của người hưởng. 

Đối với người hưởng thuộc các địa bàn bị cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bưu điện sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19, cơ quan BHXH địa phương để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng sau khi hết thời hạn cách ly. 

Đối với trường hợp người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH có yêu cầu đăng ký nhận tại Bưu cục do không thể sắp xếp lịch nhận tiền tại nhà, thì người hưởng phải liên hệ với Bưu điện để được hướng dẫn lịch nhận tiền phù hợp tại Bưu cục, để phân bổ người đến nhận tiền, tránh việc tập trung đông người.

Đối với BHXH các huyện, thị xã chủ động báo cáo UBND huyện, thị xã về các nội dung trên, đồng thời phối hợp với Bưu điện huyện, thị xã thực hiện đúng các nội dung trong phương án chi trả đã xây dựng, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 việc chi trả đúng người, đúng địa chỉ và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5 cho người hưởng nhận bằng tiền mặt được thực hiện theo hình thức chi trả đến tận nhà của từng người nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn, không tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong mùa dịch Covid - 19. Tuy nhiên, để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 chi trả an toàn trong mùa dịch, Bưu điện sẽ thực hiện các biện pháp vệ sinh, phòng dịch an toàn trong quá trình chi trả và việc thực hiện chi trả tận nhà sẽ làm cho việc chi trả có phần chậm hơn so với với thời gian quy định trước đây, mong người hưởng thấu hiểu và thông cảm, chia sẻ với ngành BHXH và Bưu điện. Đồng thời, người hưởng cần phối hợp liên hệ với Bưu điện để đăng ký các thông tin, yêu cầu về việc nhận tiền để Bưu điện phục vụ một cách tốt nhất.

Một lần nữa, BHXH tỉnh rất mong người hưởng quan tâm ủng hộ chủ trương của Ngành, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 yêu cầu của Chính phủ trong thời gian thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 an toàn và thành công.

Hồng Đậm