BHXH tỉnh Trà Vinh có thành tích xuất sắc trong công tác quyết toán năm 2019 trên phần mềm kế toán tập trung

27/04/2020 07:42 AM


Nhằm đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính - kế toán và nâng cao chất lượng công tác quyết toán tài chính năm 2019 đúng quy định của Ngành. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng quyết toán năm 2019 trên phần mềm kế toán tập trung tại Công văn số 424/BHXH-TĐKT ngày 13/02/2020. Để tích cực hưởng ứng phong trào thi đua của Bảo hiểm xã hội Việt Nam gắn với phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xây dựng kế hoạch thi đua cụ thể tại Công văn số 109/BHXH-TCCB ngày 19/02/2020.

Với nội dung thi đua là thực hiện công tác kế toán, tổng hợp, lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính năm 2019 trên phần mềm kế toán tập trung đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 chất lượng, thời gian theo đúng các quy định của chế độ kế toán và các văn bản hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; số liệu quyết toán đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 liên thông, khớp đúng giữa các phần mềm nghiệp vụ của Ngành với phần mềm kế toán tập trung. Sau gần 02 tháng tích cực triển khai thực hiện, BHXH tỉnh đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam biểu dương, khen thưởng là 01 trong 10 tập thể BHXH các tỉnh, thành phố trên cả nước có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua (theo Quyết định số 579/QĐ-BHXH ngày 13/4/2020 của BHXH Việt Nam).

Đạt được kết quả trên là nhờ vào sự lãnh, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo BHXH tỉnh và sự đoàn kết phấn đấu, không ngừng tìm ra phương pháp làm hay là làm việc tập trung theo nhóm để phát huy được tính tương trợ hỗ trợ nhau và cùng nhau đưa ra các giải pháp hay để cùng học hỏi và thực hiện, hạn chế thấp nhất những sai sót mang tính hệ thống. Với thành tích đạt được như trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã kịp thời biểu dương, khen thưởng cho 05 tập thể và 10 cá nhân (theo Quyết định số 104/QĐ-BHXH ngày 24/4/2020) đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhằm động viên, khuyến khích về tinh thần lẫn vật chất tạo động lực phấn đấu trong các phong trào thi đua tiếp theo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của đơn vị trong thời gian tới.

Kim Chi