ViettelPay Trà Vinh chính thức là Đại lý thu BHXH, BHYT kể từ ngày 22/4/2020

29/04/2020 03:21 PM


Căn cứ Hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT số 001/2020/BHXHVN-VIETTEL ngày 28/02/2020 giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel; ngày 22/4/2020, BHXH tỉnh Trà Vinh và Viettel tỉnh Trà Vinh đã ký Hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT số 02/HĐ/2020/BHXH-VIETTEL TRAVINH. Trong đó, kênh ViettelPay tỉnh trực thuộc Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel là đơn vị ký kết hợp đồng và triển khai Đại lý thu BHXH, BHYT với Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh.

Ảnh: Internet

Đại lý thu Viettel có trách nhiệm thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách, chế độ, quy định của Nhà nước  trong lĩnh vực BHXH, BHYT; vận động, thu tiền, lập danh sách người tham gia BHXH tự  nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và  người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng (trừ đối tượng học sinh, sinh viên) để chuyển cho cơ quan BHXH trên địa bàn tỉnh; nhận sổ BHXH, thẻ  BHYT từ cơ quan BHXH trả cho người tham gia đúng thời hạn; thông báo cho người tham gia biết khi đến hạn đóng tiền và thực hiện tra cứu mã số BHXH khi có yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Như vậy, kể từ ngày 22/4/2020, ViettelPay Trà Vinh chính thức là Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Với việc mở rộng mạng lưới đại lý thu qua kênh ViettelPay sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc tham gia và thực hiện các giao dịch BHXH, BHYT.

Hồng Đậm