Kết quả từ sự nỗ lực vượt qua khó khăn, trở ngại

Quy định mới về Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan BHXH

BHXH Càng Long: BHXH huyện phối hợp Bưu điện huyện ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện

Bảo hiểm xã hội huyện Cầu Ngang phối hợp với Bưu điện ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện

Cấp thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi liên thông với dữ liệu hộ tịch

Ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện: Đạt 123% so với Kế hoạch đề ra

BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh Trà Vinh: Ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện

BHXH Việt Nam: Hướng dẫn 3 cách tra cứu mã số BHXH phục vụ khai báo y tế điện tử

Đảng ủy BHXH tỉnh: Triển khai, học tập chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

BHXH huyện Duyên Hải: Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc