Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Mẫu số 28_BHYT : Biên bản thanh quyết toán chi phí KCB BHYT
Loại văn bản:
Biểu mẫu giám định y tế
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Mẫu số 28_BHYT : Biên bản thanh quyết toán chi phí KCB BHYT
Nội dung trong tệp đính kèm
File đính kèmKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF