Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Mẫu số 12-HSB_QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NGHĨ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
Loại văn bản:
Biểu mẫu các chế độ chính sách BHXH
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
07/05/2019
Ngày có hiệu lực:
07/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Mẫu số 12-HSB_QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NGHĨ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
Nội dung trong tệp đính kèm
File đính kèmKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF