Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH BIỂU MẪU (109)
Trích yếu: Mẫu Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (TK1-TS)
Ngày ban hành:
08/01/2020
Ngày có hiệu lực:
08/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu C65-HD_Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu 5B-HSB_Xác nhận nghỉ chăm sóc con ốm
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu 5A-HSB_Công văn đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ-BNN
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu 14-HSB_Đơn xin hưởng trợ cấp 1 lần bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu sau 12 tháng
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu 13-HSB_Đơn xin hưởng tiếp lương hưu trợ cấp BHXH hàng tháng
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu 12-HSB_Đơn xin hưởng hưu trí sau thời gian bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu 09B-HSB_Bản xác minh về thân nhân hưởng chế độ tử tuất
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực