Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông tư , VB Bộ Ngành (88)
Trích yếu: Thông tư số 208/2017/TT-BQP ngày 23/08/2017 của Bộ quốc phòng V/v: hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân quốc phòng, VC quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp
Ngày ban hành:
27/09/2017
Ngày có hiệu lực:
27/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 207/2017/TT-BQP ngày 23/08/2017 V/v: hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng
Ngày ban hành:
27/09/2017
Ngày có hiệu lực:
27/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 46/2016-TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y Tế:V/v ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
Ngày ban hành:
21/02/2017
Ngày có hiệu lực:
21/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ LĐTBXH:V/v quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH
Ngày ban hành:
20/02/2017
Ngày có hiệu lực:
20/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 8802/BYT-BH ngày 09/12/2016 của Bộ Y Tế:V/v hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư 35/2016/TT-BYT
Ngày ban hành:
25/01/2017
Ngày có hiệu lực:
25/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ Y Tế:V/v ban hành Danh mục và tỉ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT
Ngày ban hành:
29/11/2016
Ngày có hiệu lực:
29/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 7354/BYT/KH-TC ngày 07/10/2016 của Bộ Y tế:V/v thực hiên giá dịch vụ KB, CB bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế bao gồm cả chi phí tiền lương của một số tỉnh/TP (đợt 2).
Ngày ban hành:
11/11/2016
Ngày có hiệu lực:
11/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBHXH ngày 26/7/2016 của Bộ LĐTBXH:V/v hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
11/11/2016
Ngày có hiệu lực:
11/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực