Số / Ký hiệu: SOKYHIEU
Trích yếu: NĐ số 46/2010/NĐ - CP ngày 27/4/2010 : Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
Loại văn bản:
Nghị định, QĐ Chính phủ
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
SOKYHIEU: NĐ số 46/2010/NĐ - CP ngày 27/4/2010 : Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN