Số / Ký hiệu: SOKYHIEU
Trích yếu: Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND TV:V/v ban hành Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Trà Vinh năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020
Loại văn bản:
Tỉnh ủy, UBND, Sở ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
SOKYHIEU: Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND TV:V/v ban hành Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Trà Vinh năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN