Số / Ký hiệu: SOKYHIEU
Trích yếu: Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBHXH ngày 26/7/2016 của Bộ LĐTBXH:V/v hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Loại văn bản:
Thông tư , VB Bộ Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
11/11/2016
Ngày có hiệu lực:
11/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
SOKYHIEU: Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBHXH ngày 26/7/2016 của Bộ LĐTBXH:V/v hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN