Số / Ký hiệu: SOKYHIEU
Trích yếu: Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13
Loại văn bản:
Luật BHXH
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
27/10/2017
Ngày có hiệu lực:
27/10/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
SOKYHIEU: Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13
Nội dung trong tệp đính kèm