Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị định, QĐ Chính phủ (52)
Trích yếu: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành:
01/03/2020
Ngày có hiệu lực:
15/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ V/v quy định về quản lý và tổ chức lễ hội
Ngày ban hành:
13/09/2018
Ngày có hiệu lực:
13/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của CP: V/v quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Ngày ban hành:
30/05/2017
Ngày có hiệu lực:
30/05/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ Tướng CP:V/v tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH
Ngày ban hành:
20/02/2017
Ngày có hiệu lực:
20/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính Phủ:V/v quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT và BHTN
Ngày ban hành:
06/02/2017
Ngày có hiệu lực:
06/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính Phủ:V/v quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày ban hành:
06/01/2017
Ngày có hiệu lực:
06/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ:V/v chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện
Ngày ban hành:
11/11/2016
Ngày có hiệu lực:
11/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ Tướng CP: V/v điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực