Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH tỉnh (159)
Trích yếu: Công văn số 234_BHXH-PT ngày 14/04/2014: V/v đăng ký mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 12_BHXH-PT ngày 16-7-2014: V/v Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế cho thân nhân người lao động
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 439_TB-BHXH ngày 23-7-2014: V/v Thay đổi tài khoản giao dịch tại Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 447_BHXH-PT ngày 30-7-2014: Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 159_QD-BHXH ngày 17-9-2014: V/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc lĩnh vực thực hiện chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 622_BHXH-GDBHYT ngày 14-10-2014:V/v Thực hiện quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 724_BHXH-TCHC ngày 14-11-2014:V/v phát động đợt thi đua nước rút năm 2014
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 775_TB-BHXH ngày 02-12-2014:V/v trả kết quả giải quyết hồ sơ hưởng BHXH, BHYT tại đơn vị sử dụng lao động
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực