Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị định, QĐ Chính phủ (52)
Trích yếu: NĐ số 62/2009/NĐ - CP ngày 27/7/2009 : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NĐ số 46/2010/NĐ - CP ngày 27/4/2010 : Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị số 38 - CV/TW ngày 07/9/2009 của Ban bí thư về "Đẩy mạnh công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trong tình hình mới"
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NĐ số 35/2010/NĐ - CP ngày 06/4/2010 : Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NĐ số 34/2009/NĐ - CP ngày 06/4/2009 : Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NĐ số 23/2011/NĐ - CP ngày 04/4/2011 : Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NĐ số 22/2011/NĐ - CP ngày 04/4/2011: Quy định mức lương tối thiểu chung
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NĐ số 21/2009/NĐ - CP ngày 23/02/2009 : Quy chế chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực