Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (544)
Trích yếu: Công văn Số 44/BHXH-KHTC ngày 15/01/2020 của BHXH Trà Vinh Về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi năm 2019
Ngày ban hành:
15/01/2020
Ngày có hiệu lực:
15/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo Số 14/BHXH-TTKT ngày 08/01/2020 của BHXH Trà Vinh Về việc Lịch tiếp công dân của Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2020
Ngày ban hành:
08/01/2020
Ngày có hiệu lực:
08/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 04/BHXH-QLT ngày 03/01/2020 của BHXH Tỉnh Trà Vinh Về việc hướng dẫn quy đổi tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020
Ngày ban hành:
03/01/2020
Ngày có hiệu lực:
03/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 310/QĐ-BHXH ngày 16/12/2019 của BHXH Tỉnh Trà Vinh Về việc công bố công khai điều chỉnh số liệu phân bổ dự toán thu, chi năm 2019
Ngày ban hành:
16/12/2019
Ngày có hiệu lực:
16/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 975/TB-BHXH ngày 19/12/2019 của BHXH tỉnh Trà Vinh Về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2020
Ngày ban hành:
19/12/2019
Ngày có hiệu lực:
19/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 966/TB-BHXH ngày 17/12/2019 của BHXH tỉnh Trà Vinh Về việc chuyển giao BHXH thành phố Trà Vinh về BHXH tỉnh Trà Vinh theo cơ cấu tổ chức mới
Ngày ban hành:
17/12/2019
Ngày có hiệu lực:
17/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 956/BHXH-QLT ngày 12/12/2019 của BHXH tỉnh Trà Vinh V/v hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/01/2020
Ngày ban hành:
12/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 781/BHXH-VP ngày 31/10/2019 của BHXH Trà VinhThông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc, các phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh
Ngày ban hành:
31/10/2019
Ngày có hiệu lực:
01/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực