Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị định, QĐ Chính phủ (52)
Trích yếu: Quyết định số 04/2011/QĐ -TTg ngày 20/01/2011: Quyết định về quản lý đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NĐ số 70/2011/NĐ - CP ngày 22/8/2011 : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại,hộ gia đình , cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NĐ số 83/2008/NĐ - CP ngày 31/7/2008 : Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NĐ số 86/2010/NĐ - CP ngày 13/8/2010 : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NĐ số 94/2008/NĐ - CP ngày 22/8/2008 : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NĐ số 107/2010/NĐ - CP ngày 29/10/2010 : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NĐ số 108/2010/NĐ - CP ngày 29/10/2010 : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NĐ số 116/2010/NĐ - CP ngày 24/12/2010 ; Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực