Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị định, QĐ Chính phủ (52)
Trích yếu: NĐ số 122/2008/NĐ - CP ngày 04/12/2008 : V/v thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NĐ số 134/2008/NĐ - CP ngày 31/12/2008 : Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CV số 165 TTg - KTTH ngày 11/02/2011 của Thủ tướng CP V/v hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp,lâm nghiệp và diêm nghiệp
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NĐ số 127/2008/NĐ - CP ngày 12/12/2008 : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NĐ số 29/2010/NĐ - CP ngày 25/3/2010 : Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NĐ số 152/2006/NĐ - CP ngày 22/12/2006 : Hướng dẫn một số điều của Luật Bão hiểm xã hội.
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NĐ số 132/2007/NĐ - CP ngày 16/8/2007 : Chính sách tinh giản biên chế
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NĐ số 135/2007/NĐ - CP ngày 16/8/2007 : Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực BHXH
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực