• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Nguyễn Xuân Thu
Email:
nguyenxuanthugv@gmmail.com
Ngày gửi:
10/11/2016
Lĩnh vực:
Câu hỏi khác
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi là kế toán trường THCS (đơn vị sự nghiệp công lập). Trường tôi có giao kết hợp đồng lao động (do có nhu cầu) với 2 nhân viên tạp vụ (không thuộc diện ký hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP) và 2 giáo viên dạy tiếng Anh (không thuộc chỉ tiêu biên chế) với mức lương hệ số theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP (tạp vụ 1,36, giáo viên 2,34). Vậy mức lương trên có thể tham gia BHXH được không? Nếu không phải thực hiện thế nào mới đúng? (Câu số 30)

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
10/11/2016
File đính kèm:
Câu trả lời:

          Vấn đề bạn hỏi, BHXH tỉnh Tuyên Quang trả lời như sau:

        Khoản 1, Điều 89 Luật BHXH quy định: "Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)".

          Trường của bạn là đơn sự nghiệp công lập thì căn cứ quy định trên để thực hiện.

BBT