• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Trần Minh Tâm
Email:
Tranminhtam@stptq.gov.vn
Ngày gửi:
10/11/2016
Lĩnh vực:
Câu hỏi khác
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn hỏi vấn đề là khoảng giữa tháng 11/2016 thì tôi sinh em bé, vậy có phải đợi đầu tháng 11 thì tôi mới được làm báo giảm thai sản không. Vì trong tháng 10 này tôi cũng có làm thủ tục báo giảm thai sản trước cho tháng 11 nhưng hồ sơ bị trả lại do ko hợp lệ về thời gian, vậy khi nào tôi làm thủ tục thì được? (Câu số 28)

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
10/11/2016
File đính kèm:
Câu trả lời:

          Vấn đề bạn hỏi, BHXH tỉnh Tuyên Quang trả lời như sau:

          Khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

         Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

         Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

        Theo như bạn hỏi, thì Bạn dự kiến sẽ sinh con vào tháng 11/2016 và theo quy định trên thì Bạn có thể bắt đầu nghỉ hưởng chế độ thai sản từ tháng 9/2016 (nghỉ trước 2 tháng), như vậy đơn vị có thể báo giảm vào tháng 9/2016, lý do nghỉ thai sản.

         Thông tin Bạn cung cấp chưa đầy đủ nên BHXH tỉnh Tuyên Quang không thể đối chiếu và trả lời cụ thể. Bạn có thể cung cấp them thông tin: Tên đơn vị, nơi tham gia BHXH để BHXH tỉnh Tuyên Quang kiểm tra và trả lời cụ thể.

BBT