• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Nguyễn Thị La
Email:
Nguyenla.tq@gmail.com
Ngày gửi:
27/11/2019
Lĩnh vực:
Câu hỏi khác
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Các anh chị cho e hỏi chút ạ. E đóng bhxh từ tháng 9/2018 đến tháng 5/2019 và bị chấm dứt hợp đồng. Và dự kiến sinh vào ngày 20/12/2019. Vậy e có được hưởng chế độ thai sản k ạ. Và thủ tục giấy tờ hồ sơ hưởng cần có những giấy tờ gì và nộp ở đâu ạ. Cơ quan đóng bhxh và địa chỉ của e thuộc huyện Yên Sơn ạ. (Câu số 202)

Trả lời bởi:
BHXH huyện Yên Sơn
Ngày trả lời:
27/11/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

      Nội dung bạn hỏi Bảo hiểm xã hội (BHXH) trả lời như sau:

       Theo quy định của Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định về điều kiện, thời gian hưởng chế độ thai sản của người lao động như sau:

        A. Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

        Tại Khoản 1,2 Điều 31 Mục II Chương III Luật BHXH năm 2014 quy định: 

       1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

         a) Lao động nữ mang thai;

         b) Lao động nữ sinh con;

         c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

         d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

         đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

         e) Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

         2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Sau khi trao đổi với bạn qua điện thoại bạn dự kiến sinh con vào ngày 20/12/2019. Và đối chiếu cơ sở dữ liệu thu do cơ quan BHXH đang quản lý bạn có thời gian tham gia BHXH bắt buộc từ (tháng 10/2013 đến tháng 5/2014) + (tháng 10/2015 đến tháng 5/2018) và từ (tháng 09/2018 đến tháng 05/2019).

        Đối chiếu quy định trên, trường hợp của bạn không được hưởng chế độ thai sản (do đóng BHXH bắt buộc chưa đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con). BHXH tỉnh Tuyên Quang trả lời bạn biết để thực hiện. Trường hợp bạn chưa rõ có thể liên hệ trực tiếp với BHXH huyện Yên Sơn qua số điện thoại 02073.873085 để được giải đáp!

           BHXH tỉnh Tuyên Quang trả lời để bạn biết./.