Các trường hợp được BHYT thanh toán chi phí vận chuyển

02/12/2016 12:00 AM


    CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC BHYT THANH TÓAN CHI PHÍ VẬN CHUYỂN

           Chi vận chuyển từ bệnh viện tuyến huyện trở lên trong phạm vi địa giới hành chính theo vùng, miền khi người bệnh BHYT phaie cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú nhưng tình trạng bệnh vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh đang điều trị đối với các đối tượng sau:
         - Người có công với cách mạng;
         - Trẻ em dưới 6 tuổi;
         - Người thuộc diện được hưởng trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trợ xã hội hàng tháng;
         - Người thuộc hộ gia đình nghèo;
         - Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn:
         - Người thuộc hộ gia đình nghèo.