• CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về định cư hợp pháp, người được tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích
Loại thủ tục
Lĩnh vực Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH
Cơ quan thực hiện
Ngày ban hành
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần hồ sơ
Số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện Cấp tỉnh, cấp huyện
Lệ phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
CSBHXH 11
Không có tệp đính kèm
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý
Thông tin thêm