• CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác
Loại thủ tục
Lĩnh vực Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH
Cơ quan thực hiện
Ngày ban hành
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần hồ sơ
Số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện Cấp huyện
Lệ phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
CSBHXH 12
Không có tệp đính kèm
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý
Thông tin thêm