Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

01/08/2019 12:00 AM


Ngày 31/7/2019, Đảng bộ BHXH tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản của Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh.

Đ/c Đào Duy Hiện - Bí thư Đảng ủy quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản của Tỉnh ủy

       Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đào Duy Hiện, Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thưởng vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh.

       Tại hội nghị, đồng chí đồng chí Đào Duy Hiện, Bí thư Đảng ủy đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

      Hội nghị đã nghe bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Nghị quyết số 96-NQ/TU ngày 22-7-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 306-KH/TU ngày 15-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Đ/c Hà Thị Nhung - Phó Bí thư - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy  quán triệt, triển khai 

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

     Các đại biểu đã thảo luận về nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Duy Hiện, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng. Vì vậy, ngay sau hội nghị, các đồng chí đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; làm tốt việc quán triệt,  xây dựng kế hoạch chuẩn bị, phân công rõ trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân, xác định thời gian hoàn thành. Bên cạnh đó, lãnh đạo chuẩn bị tốt báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trình đại hội, đồng thời tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội. Về công tác nhân sự cấp ủy đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 chặt chẽ, đúng Điều lệ, quy chế, quy định. Ngoài ra, trên cơ sở chức năng của ngành giải quyết các chế độ về BHXH, BHYT cho người lao động đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 kịp thời, chính xác./.

BBT