Chi trả lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng chống dịch Covid -19

06/04/2020 02:01 PM


Ngày 06/4/2020, BHXH tỉnh Tuyên Quang ban hành Công văn số 271/BHXH-KHTC gửi Bưu điện tỉnh và BHXH các huyện về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng chống dịch Covid -19

          Thực hiện Công văn số 926/UBND-KGVX ngày 3/4/2020 của Ủy ban nhân dân UBND tỉnh Tuyên Quang về việc đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Để việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4 và tháng 5/2020 qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam, UBND tỉnh, BHXH tỉnh Tuyên Quang đề nghị Bưu điện tỉnh, BHXH các huyện thực hiện một số nội dung sau:

          Đối với Bưu điện tỉnh:  Chỉ đạo Bưu điện các huyện, thành phố thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả và thực hiện chi theo các phương thức sau: Những người đã đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân (ATM) thì thực hiện chuyển tiền vào tài khoản cá nhân cho đối tượng trước ngày 10/4/2020. Những người đã đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt thì thực hiện chi trả tại nhà riêng theo yêu cầu (khuyến khích các đối tượng thụ hưởng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN tại nhà riêng). Trường hợp người hưởng không có nhu cầu nhận tiền tại nhà riêng, có thể đến điểm bưu điện nhận tiền. Tổ chức truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng (Đài truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh huyện, Báo Tuyên Quang) để các đối tượng thụ hưởng biết thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả. Truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh xã/ phường về thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020. Chỉ đạo Bưu điện huyện, Thành phố (TP) báo cáo UBND các huyện/ TP về thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, đề nghị UBND huyện/ TP chỉ  đạo cơ quan y tế hỗ trợ phun khử khuẩn tại tất cả các điểm giao dịch Bưu điện để thực hiện công tác chi trả cho người hưởng trước và trong thời gian tổ chức chi trả. Yêu cầu nhân viên bưu điện, người hưởng thực hiện việc đeo khẩu trang trong suốt quá trình chi trả; trang bị nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế tại tất cả các điểm chi trả. Chỉ đạo Bưu điện các huyện, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương, ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng phù hợp điều kiện cụ thể của địa bàn. Bố trí nhân viên phân luồng các điểm Bưu điện đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 số lượng và độ giãn cách phù hợp theo chỉ đạo của chỉ thị 16/CT-TTg. Thời gian chi trả từ: 16/4/2020 đến hết ngày 20/5/2020. Sau ngày 20/5/2020 đến hết ngày 31/5/2020 tiếp tục chi trả tại các điểm Bưu điện. 

        Đối với BHXH các huyện: Phối hợp với các ngành, các cấp tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chi trả, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn cho người hưởng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cho người hưởng biết về phương thức, thời gian và địa điểm chi trả, thực hiện và yêu cầu người hưởng phải đeo khẩu trang khi đi nhận tiền, tránh tập trung đông người để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn cho người hưởng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường vận động khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân theo Kế hoạch số 1764/KH-BHXH ngày 23/5/2019 của BHXH Việt Nam về thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

       Đề nghị Bưu điện tỉnh, BHXH các huyện căn cứ nội dung văn bản này, xây dựng phương án, tổ chức chi trả đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn và đúng thời gian quy định./.

BBT