Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ quý 2/2020

20/04/2020 04:19 PM


Ngày 20 tháng 4 năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1; triển khai nhiệm vụ quý 2/2020. Đồng chí Đào Duy Hiện, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đ/c Đào Duy Hiện - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo

          Dự Hội nghị tại điểm cầu BHXH tỉnh có lãnh đạo BHXH tỉnh; Trưởng các phòng phòng nghiệp vụ, Chánh Văn phòng thuộc BHXH tỉnh. Tại điểm cầu BHXH các huyện có: Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH huyện.

         Trong quý I năm 2020, tập trung mọi nguồn lực bằng các giải pháp quyết liệt nhằm khai thác triệt để đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Giao chỉ tiêu đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2020 cho phòng Quản lý thu; BHXH các huyện và Bưu điện tỉnh. Tính đến ngày 31/3/2020, số người tham gia BHXH, BHTN trong toàn tỉnh là 57.233 người; trong đó: Số người tham gia BHXH bắt buộc: 50.137 người; số người tham gia BHXH tự nguyện: 7.096 người;  số người tham gia BHTN: 42.601 người; diện bao phủ BHXH đạt 13,12%; BHTN đạt 9,8% so với lực lượng lao động (436.210). Tổng số người tham gia BHYT: 741.162 người, tỷ lệ bao phủ so với dân số 2020 đạt 93,32%. BHXH tỉnh chỉ đạo quyết liệt về việc đôn đốc và khai thác thu BHXH, BHYT, đặc biệt với các cơ quan, đơn vị còn nợ đọng năm 2019 và những năm trước; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác thu gắn với giải quyết chế độ BHXH và cấp sổ BHXH. Thu BHXH, BHYT, BHTN được 322,364 tỷ đồng; đạt 20,09% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Đã thực hiện cấp mới sổ BHXH: 1.057 sổ; cấp lại sổ BHXH: 375 sổ; cấp mới, gia hạn và cấp lại: 104.484 thẻ BHYT. Giải quyết chế độ BHXH hàng tháng cho 312 người,  một lần 1.319 người, giải quyết chế độ ngắn hạn 5.420 lượt người. Ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT và phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đúng chế độ quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh. Phối hợp với Bưu điện tỉnh chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho đối tượng đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn, không để xảy ra mất mát. Thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền theo kế hoạch. Tăng cường kỷ luật lao động; kỷ cương công tác đối với cán bộ, viên chức và người lao động toàn ngành…Đặc biệt, triển khai và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh và BHXH Việt Nam.

         Hội nghị đã tiến hành thảo luận, giải quyết những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại; đưa ra những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý II năm 2020.

         Kết luận Hội nghị, đồng chí Đào Duy Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh đã tóm tắt các ý kiến thảo luận và nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020, đó là:

       - Thực hiện công tác thu BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; có các biện pháp thu hồi nợ đọng cụ thể đối với từng đơn vị, doanh nghiệp nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đúng quy định đối với những đơn vị bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Thực hiện và chỉ đạo BHXH các huyện kiểm tra hồ sơ đóng BHXH, BHYT, BHTN, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động.

       - Rà soát, thống kê số đối tượng trong độ tuổi lao động chưa tham gia BHXH, số đối tượng chưa tham gia BHYT để tập trung tuyên truyền, vận động người dân tham gia; trong đó, tập trung quan tâm đến đối tượng cận nghèo chưa được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT.

       - Tiếp tục có văn bản báo cáo và đề nghị UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ bổ sung 20% mức đóng BHYT cho trên 11.000 người thuộc hộ gia đình cận nghèo, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đạt tỷ lệ bao phủ của Thủ tướng chính phủ giao năm 2020.

       - Kiểm tra dữ liệu thẻ BHYT, việc cấp thẻ năm 2020 và cấp đổi thẻ theo Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

       - Tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BHTN.

       - Phối hợp với các sở: Y tế, Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt giao dự toán chi KCB BHYT năm 2020.

       - Tập trung rà soát để tham mưu biện pháp và phối hợp đôn đốc các đơn vị thuộc đối tượng thanh tra, kiểm tra từ năm 2017 đến 2019 chấp hành triệt để kết luận thanh tra, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thuộc đối tượng thanh tra, kiểm tra thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra quý I/2020.

       - Thực hiện việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4 và tháng 5/2020 qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam.

       - Phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, xem xét, đề nghị tạm dừng đóng BHXH đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng 12 năm 2020 và không tính lãi phạt chậm nộp theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ngay sau khi có hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

       - Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết về BHXH, BHYT, BHTN đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 theo quy định; chấn chỉnh BHXH các huyện và các phòng nghiệp vụ khắc phục tình trạng hồ sơ quá hạn. Tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân thực hiện cấp đổi thẻ BHYT trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

      - Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt trong tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

     - Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị.

     - Thực hiện công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mật và đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an ninh mạng; tiếp tục triển khai và hoàn thiện hệ thống an ninh mạng; hoàn thiện mô hình quản lý theo định hướng chung của ngành. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, triển khai một số dịch vụ như: Mạng lan ảo, hội nghị truyền hình trên máy tính. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo đúng quy định của tỉnh và của ngành./.

BBT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN