Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn về việc tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

11/05/2020 10:06 AM


Ngày 08 tháng 5 năm 2020, BHXH tỉnh ban hành Văn bản số 387/BHXH-QLT gửi các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh về việc tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

           Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm An sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19;  Công văn số 797/LĐTBXH-BHXH ngày 09/03/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/05/2020 về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

         Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể (đơn vị) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid- 19, BHXH tỉnh Tuyên Quang đề nghị các đơn vị đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất lập hồ sơ theo quy định tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi cơ quan BHXH nơi đơn vị đóng BHXH để được giải quyết theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản hồi về cơ quan BHXH để được giải quyết .

BBT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN