Triển khai, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra

05/02/2020 08:03 AM


Ngày 04/02/2020, BHXH tỉnh ban hành Công văn số 74/BHXH-VP gửi các phòng nghiệp vụ, Văn phòng và BHXH các huyện về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra.

          Thực hiện Công văn số 3402-CVT/TU ngày 30/01/2020 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc phòng, chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra; Công văn số 2025-CV/BTGTU ngày 31/01/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền phòng, chống chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra; Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra.

          Để phòng, chống trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra; đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn tính mạng, sức khỏe của công chức, viên chức và người lao động toàn ngành. Giám đốc BHXH tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các phòng nghiệp vụ, Văn phòng và BHXH các huyện (sau đây gọi chung là đơn vị) thực hiện ngay các nội dung sau:

          Đẩy mạnh việc tuyên truyền đến toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị và người thân trong gia đình các văn bản của Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh về phòng, chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra (văn bản đã gửi đến các đơn vị qua hệ thống quản lý và điều hành eoffice). Người đứng đầu đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh.

          Tăng cường công tác vệ sinh trụ sở và khu vực xung quanh nơi làm việc. Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng, chống dịch viêm phổi do vi rút Cô-rô-na gây ra. Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng ở địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Nghiêm cấm việc che dấu hoặc thông tin không đúng về dịch bệnh.

BBT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN