Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

25/03/2020 10:49 AM


Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/ĐUK ngày 12/8/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Kế hoạch số 112/KH-BHXH ngày 26/8/2019 của Đảng ủy BHXH tỉnh về Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ ngày 10/3 đến ngày 24/3/2020, 10/10 chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội chi bộ Quản lý thu

          Dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Bí thư các chi bộ trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn cở sở BHXH tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Chi đoàn thanh niên BHXH tỉnh cùng toàn thể đảng viên thuộc các chi bộ.

Đại hội chi bộ Cấp Sổ, thẻ

Đại hội chi bộ Chế độ BHXH

Đại hội chi bộ Văn phòng

           Tại Đại hội đã thông qua thảo báo cáo chính trị của Chi bộ và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Các báo cáo đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ qua, từng nhiệm vụ cụ thể, tìm ra khuyết điểm còn tồn tại, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp sát hơn với thực tiễn cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Chi bộ trong nhiệm kỳ mới; đồng thời xây dựng phương hướng và những giải pháp đột phá, trọng tâm cần tập trung chỉ đạo để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Chi bộ trong thời gian tới.

Đại hội chi bộ Giám định BHYT

Đại hội chi bộ Công nghệ thông tin

           Sau khi nghe các báo cáo, với tinh thần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy tinh thần dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tăng cường đoàn kết, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp những ý kiến vào kết quả cũng như những tồn tại trong quá trình thực hiện nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, làm rõ hơn những giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo công tác chuyên môn và công tác lãnh đạo đoàn thể trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội chi bộ Kế hoạch tài chính

Đại hội chi bộ Thanh tra - Kiểm tra

            Trong nhiệm kỳ 2017-2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy BHXH tỉnh, các chi bộ trực thuộc đã chỉ đạo toàn thể đảng viên, quần chúng nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 trên nhiều lĩnh vực như: Công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác lãnh dạo các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội…

Đại hội Chi bộ Truyền thông và Phát triển đối tượng

Đại hội chi bộ Truyền thông và Phát triển đối tượng

Đại hội chi bộ Tổ chức cán bộ

            Phát biểu chỉ đạo Đại hội, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đánh giá cao những thành tích mà các chi bộ trực thuộc đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, các chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

BBT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN